آزمون itep چیست ؟آشنایی با آزمون

آزمون iTEP چیست ؟

این آزمون از سوی بیش از ۷۰۰ موسسه تحصیلی در جهان و به ویژه در کشور آمریکا و از سوی چندی

از دانشگاههای و کانادا و… معتبر شناخته شده و همچنین در بسیاری از کمپانیها و محیطهای کاری برای استخدام نیز مورد قبول است.

آزمون زبان iTEP چیست؟

واژه iTEP مخفف The International Test of English Proficiency بوده
که به معنای”آزمون بینالمللی مهارت انگلیسی” میباشد.

این آزمون که نحوه برگزاری آن آنلاین بوده از سال ۲۰۰۸ تا به الان فعال بوده است  .

-برای ارزیابی مهارتهای زبان انگلیسی افرادی که زبان مادری آنها چیزی به غیر از انگلیسی بوده،
طراحی شده و این آزمون تا به الان از سوی بیش از ۷۰۰ موسسه آموزشی
(شامل دانشگاه، کالج، موسسه آموزشی فنی حرفهایی، کالج مذهبی یا نظامی و…)
معتبر به حساب میآید.

-دانشگاه برکلی کالیفرنیا (با رتبه تک رقمی در آمریکا)، دانشگاه نیویورک،
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و…
از جمله دانشگاههای مشهور و معتبری هستند که این آزمون را به عنوان
مدرک زبان برای پذیرش به رسمیت میشناسند.

-از میان ۷۰۰ موسسه آموزشی اشاره شده، دانشگاهها و کالجهای معتبری که این آزمون را به
رسمیت شناختهاند، بیشتردانشگاهها و کالجهای آمریکایی هستند.

آزمون iTEP چیست ؟آشنایی با آزمون

*آزمون iTEP در بیش از ۴۰ کشور جهان برگزار میگردد
و بیش از ۶۰۰ مرکز برگزاری داشته که بیش از ۱۰۰ تا از این مراکز صرفا در کشور چین
واقع هستند و با چندی از بزرگترین موسسات و شرکتهای آموزشی در این کشور نیز همکاری و شراکت دارد.


-آزمون iTEP به غیر از نوع آموزشی آن، در جهت امور تجاری و کارینیز برگزار
و بکار گرفته شده و حتی توسط برخی دولتها مانند عربستان سعودی،
کلمبیا و مکزیک در جهت یکسری امور اداری و تجاری استفاده میگردد.

-این آزمون در ابتدا برای کالجها، دانشگاهها و در کل برنامهای تحصیلی بینالمللی
طراحی شده که بعدها برای امور تجاری و بیزینس و حتی خدماتی مانند گردشگری و مهمان نوازی
و یا خدمات پرستاری و خانهداری برای نیروی کار بینالمللی نیز گسترش یافت.انواع آزمون iTEP 1:

آزمون تحصیلی نوع تحصیلی آزمون iTEP که از سال ۲۰۰۸ استارت خورده و برای اهداف تحصیلی
و کاربرد در موسسات آموزشی مانند دانشگاهها، کالجها و… بکار میرود، خود به ۳ دسته آزمون تقسیمبندی میگردد:

۱-آزمون iTEP Academic:

این نوع آزمون سطحی فشردهتر و حرفهایی تر از انگلیسی را مورد سنجش قرار داده و بیشتر
برای اهداف مهاجرت تحصیلی و ارائه مدرک آن به کالجها و دانشگاهها کاربرد دارد.
آزمون آکادمیک آی تپ
به دو دسته آکادمیک Core و آکامیک Plus تقسیمبندی میگردد
۱)- آزمون اول ۶۰ دقیقه و سه مهارت گرامر،
شنیداری و خواندن را صرفا مورد سنجش قرار داده و آنلاین میباشد

۲)-آزمون دوم ۹۰ دقیقه و هر ۴ مهارت چهارگانه انگلیسی متقاضی را مورد سنجش قرار میدهد.

۲-آزمون iTEP Stale:

آزمون itep

آزمون itep

این نوع آزمون برای سنجش سطح زبان انگلیسی دانشآموزان مقاطع متوسطه و دبیرستان بکار رفته و بیشتر برای
آکادمیها و مدارس شبانهروزی کاربرد دارد. این آزمون از نظر اعتبار در آمریکا از سال ۲۰۱۲ به بعد با سرعت
چشمگیری برای مدارس رشد نمود. همانند مورد فوق این آزمون نیز دو نوع Core و Plus را داشته که شیوه و
مدت زمان برگزاری هرکدام به همان منوال ذکر شده در بند فوق میباشد.

۳-آزمون iTEP Placement:

این نوع آزمون برای تسریع فرایند تعیین سطح زبان انگلیسی و اخذ مدرک زبان انگلیسی برای دیگر کاربردهای
تحصیلی بکار گرفته شده که متقاضی را در زمینه گرامر، شنیداری، فرهنگ لغات و خواندن مورد ارزیابی قرار
میدهد و میتواند توسط موسسه آموزشی مد نظر ارزیابی و نمرهدهی گردد.

۲: آزمون تجاری آزمون iTEP آزمونهای عمومی را در زمینه کاربردهای تجاری، مکالمه عمومی و همچنین آزمونهای
تخصصی برای کاربرد در یکسری صنایع و حوزههای کاری خاص را برگزار میکند که عبارتند از:

۴-آزمون iTEP Business:

این نوع آزمون سطح زبان متقاضی را در جهت آمادگی برای حضور در محیط کاری و تجاری میسنجد.

همچنین این آزمون برای کمپانیهایی نیز مورد استفاده قرار گرفته که قرار است برای استخدام نیروی جدید،
ترفیع شغلی کارمندان یا محول کردن ماموریت کاری به آنان تصمیم بگیرند. همانند آزمون آکادمیک آی تپ،
این آزمون نیز به ۲ دسته Core و Plus تقسیمبندی میگردد که آزمون اول ۶۰ دقیقه و ۳ مهارت گرامر،
شنیداری و خواندن را صرفا مورد سنجش قرار داده و و آزمون دوم ۹۰ دقیقه و هر ۴ مهارت چهارگانه
انگلیسی متقاضی را مورد سنجش قرار میدهد.

۵-آزمون iTEP Conversation:

همانطور که از نام آزمون هم مشخص است، این آزمون صرفا متقاضی را در زمینه اسپیکینگ (مکالمه)
میسنجد که مدت زمان این آزمون ۳۰ دقیقه است.

۶-آزمون iTEP Hospitality:

این آزمون مهارت زبان انگلیسی متقاضی را در زمینه امور گردشگری و مهماننوازی
(و در جهت استخدام در این حوزه کاری) میسنجد و به بیان سادهتر مفاد این آزمون شامل مکالمههای
مخصوص در رستورانها، هتلها، اقامتگاهها، اماکن توریستی، کشتیهای کروز و… میباشد.

مدت زمان این آزمون ۳۰ دقیقه و متقاضی صرفا در زمینه مکالمه (شنیداری و گفتاری) سنجیده میشود.

۷-آزمون iTEP Au Pair:

مفاد این آزمون که مخصوص کاریابی در آمریکا در زمینه پرستاری و نگهداری و رسیدگی به امور خانه
و در کل خدمات خانگی بوده بسیار شبیه آزمون iTEP Hospitality بوده و مدت زمان این آزمون ۳۰ دقیقه
و متقاضی صرفا در زمینه مکالمه (شنیداری و گفتاری) سنجیده میشود.

۸-آزمون iTEP Intern:

مدت زمان این آزمون ۳۰ دقیقه و متقاضی صرفا در زمینه مکالمه (شنیداری و گفتاری) سنجیده میشود.
تفاوت آن با دو مورد فوق در این است که این آزمون برای کسانی تعبیه شده که قصد استخدام در شرکتی
آمریکایی به عنوان کارآموز را داشته (ویزای J-1) و مفاد آن در زمینه مکالمات محیط کاری و تجاری میباشد.

-نحوه برگزاری و نمرهدهی آزمون iTEP برای آمادگی آزمون آی تپ، کتابی رسمی از سوی این موسسه
آزمون زبان منتشر شده که ۱۳۳ صفحه بوده و قیمت آن ۲۷ دلار میباشد.
هزینه شرکت درآزمون iTEP 159 دلار میباشد.

این آزمون بصورت آنلاین انجام شده و بخشهای مربوط به مکالمه (مانند نوع Plus این آزمون)
توسط یک شخص ارزیابی میشود که میتواند از راه دور و با استفاده از کامپیوتر و ارتباط ویدیویی صورت پذیرد.

-مدت زمان آزمون Plus 90 دقیقه، آزمون Core 60 دقیقه و آزمونهای صرفا مکالمه محور
(مانند آزمونهای زیرشاخه تجاری iTEP) 30 دقیقه میباشد. پس از تست، جواب و نتیجه آن را میتوانید
در عرض ۲۴ ساعت دریافت کرده و همچنین در عرض ۲۴ ساعت به موسسه یا شرکت مورد نظر خود بفرستید.

-مدت زمان اعتبار مدرک زبان اخذ شده از این آزمون ۲ سال میباشد.

-نمره این آزمون بین ۰ تا ۶ بوده که به بازههای ۰٫۵ قسمتی (برای مثال نمره ۲، ۲٫۵، ۳ و…) تقسیمبندی میشود
و حداقل نمره پیشنهادی بخصوص برای پذیرش تحصیلی ۴ میباشد.

-میزان اعتبار آزمون iTEP در بین موسسات آموزشی آزمون iTEP تا به امروز توسط بیش
از ۷۰۰ موسسه آموزشی در جهان از جمله کالجها، دانشگاهها،
موسسات فنی و حرفهایی و همچنین تعداد زیادی از مدارس به رسمیت شناخته شده
و همچنین از سوی بسیاری از کمپانیها و ادارات (بخصوص در آمریکا)
و برای کار در زمینه صنایع گردشگری، مهمان نوازی
، خدمات خانگی و… نیز کاربرد دارد.

-عمده موسسات آموزشی و مراکز کاری و تجاری که این آزمون
و مدرک زبان آن را پذیرفتهاند آمریکایی هستند اما در کشورهای دیگری از جمله کانادا
(۱۴ کالج و دانشگاه در کانادا)، انگلیس، کلمبیا، چین، فرانسه، هند، مکزیک، ترکیه، اوکراین،
عراق و ایران (دانشگاه شهید بهشتی) نیز دارای اعتبار میباشد.

کلاسهای آموزشگاه زبانهای خارجی سفیر اندیشه 

این موضوع که برای شرکت در این آزمون از کجا و چگونه شروع کنیم همیشه سؤالی بوده که ذهن زبان آموزان را به خود مشغول کرده است.به همین منظور گروه آموزش سفیر اندیشه تصمیم گرفت کلاسهایی را جهت شرکت در این آزمون راه اندازی کند.خوشبختانه تا کنون دانش جویان زیادی توانسته اند با گذراندن این دوره ها نمرات دلخواه خود را کسب و به هدف خود دست یابند.منابع استفاده شده در کلاسها به گونه ای است که هر چهار مهارت در کمترین زمان ممکن به بهترین شکل تدریس می گردد.در فواصل کلاسها آزمون های شبیه سازی شده جهت کاهش استرس و آشنا شدن با موقعیت واقعی امتحان برگزار می گردند.

نحوه شرکت در کلاسهای آیلتس:

۱- تماس با ما

۲-آزمون تعیین سطح کتبی وشفاهی

۳-ثبت نام در سایت بخش پیش ثبت نام

۴-واریز شهریه یک ترم

۵-شروع کلاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست