Animated-Flag-Franceآلتر اگو Alterégo روش آموزشی قاعده مند و علمی برای آموزش زبان فرانسه به زبان آموزان است. این متد یکی از به روز ترین متدهای آموزش زبان محسوب می شود و هم اکنون در اکثر کشورهای غیر فرانسه زبان به زبان آموزان تدریس می  شود. برای نمونه در آلیانس فرانسه که هم اکنون معتبر ترین مرکز آموزش زبان فرانسه در دنیاست، این متد تدریس می شود.این روش آموزشی در بردارنده هر چهار مهارت زبانی ( نوشتن، خواندن، شنیدن، صحبت کردن) است و زبان آموز با یادگیری شش جلد کتاب های اصلی و حل تمرین می تواند به هر چهار مهارت اشراف کامل یابد. از مزایای قابل توجه این روش آموزشی  تکیه بر ارتباط کلامی ( مکالمه) است که برای تمام زبان آموزان در الویت اول قرار دارد.

فصول کتاب طوری تنظیم شده است که زبان آموز بعد از گذراندن یک جلد کامل از کتاب، به راحتی می تواند از عهده مکالمات روزمره زبانی بر بیاید و البته این متد به موازات آن به مباحث ساختاری و گرامری زبان هم به خوبی می پردازد. در نهایت می توان گفت برای افرادی که نیاز به اخذ مدرک زبان با سطح پیشرفته دارند این روش آموزشی بسیار سودمند و قابل اعتماد خواهد بود.

نحوه شرکت در کلاسهای فرانسه:

۱- تماس با ما

۲-آزمون تعیین سطح کتبی وشفاهی

۳-ثبت نام در سایت بخش پیش ثبت نام

۴-واریز شهریه یک ترم

۵-شروع کلاس

فهرست