دوره تخصصی Doulingo
متد فشرده
%۱۰۰ تضمینی

دوره تخصصی ITEP
متد فشرده
%۱۰۰ تضمینی

دوره تخصصی TOEIC

متد فشرده
%۱۰۰ تضمینی

مکالمه فشرده زبان انگلیسی

مکالمه زبان انگلیسی
با متد فشرده
%۱۰۰ تضمینی

کلاس آمادگی آزمون آیلتس

دوره تخصصی آمادگی آزمون آیلتس
متد فشرده
%۱۰۰ تضمینی

کلاس آمادگی آزمون تافل در اصفهان

دوره تخصصی آمادگی آزمون تافل
متد فشرده
%۱۰۰ تضمینی

کلاس پی تی ای PTE

دوره تخصصی آزمون PTE
متد فشرده
%۱۰۰ تضمینی

کلاس آمادگی آزمون دکتری

دوره تخصصی آمادگی آزمون دکتری
ویژه داوطلبین آزمون داخلی
%۱۰۰ تضمینی

آزمون آزمایشی آیلتس

آزمون آزمایشی آیلتس
جنرال و آکادمیک

همراه با تحلیل کارنامه

کلاس فیری دیسکاشن Free Discussion

کلاس مکالمه بحث  آزاد
جهت تقویت مهارت speaking

سرعت در مکالمه

کلاس تجارت و امور بازرگانی

دوره تخصصی تجارت و امور بازرگانی
ویژه تجار و بازرگانان

متد فشرده

کلاس تی تی سی

ویژه علاقمندان به تدریس
زبان انگلیسی

همراه با ارائه مدرک معتبر

کلاس زبان گرجی

آموزش زبان گرجی
ویژه مهاجران و علاقمندان

با متد فشرده

آموزش تخصصی ایتالیایی

آموزش زبان ایتالیایی
ویژه مهاجران و علاقمندان

با متد فشرده

آموزش زبان اسپانیایی به صورت تضمینی

آموزش زبان اسپانیایی
ویژه مهاجران و علاقمندان

با متد فشرده

آموزش زبان ارمنی

آموزش زبان ارمنی
ویژه مهاجران و علاقمندان

با متد فشرده

آموزش زبان ترکی استانبولی

آموزش زبان ترکی استانبولی
ویژه مهاجران و علاقمندان

با متد فشرده

آموزش زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه
ویژه مهاجران و علاقمندان

هماهنگ با آزمون سفارت

آموزش زبان روسی

آموزش زبان روسی
ویژه مهاجران و علاقمندان

هماهنگ با دوره پادفک

آموزش تخصصی زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی
ویژه مهاجران و علاقمندان

هماهنگ با آزمون گوته

فهرست