همکار محترم
خواهشمند است فرم زیر را بادقت مطالعه نموده و اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمائید.مواردی که با ستاره(*) مشخص گردیده اند جهت تکمیل فرم ضروری می باشند.پس از اتمام ثبت نام فرم شما برای واحد آموزش ارسال خواهدشد.

    1. پس ازتاریخ شروع کلاس وجه مسترد نمی گردد.

    2. درصورت غیبت بیش از دو جلسه گواهی پایان دوره صادر نمی گردد.

    3. پس از پایان دوره در صورت قبولی در آزمون کتبی و عملی گواهی پایان دوره صادر می گردد.

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

فهرست