ضوابط کلاس های عمومی

۱-پس از ثبت نام تا ۲۴ ساعت قبل از شروع ترم با ارائه قبض با کسر ۳۰% از شهریه وجه مسترد میگردد،در غیر این صورت پس از شروع کلاس به هیچ وجه حتی در صورت عدم شرکت در کلاس مسترد نخواهد شد.

۲-پرداخت شهریه یک ترم قبل از شروع کلاس الزامی می باشد.

۳-حداکثر تعداد غیبت مجاز برای زبان اموز در یک ترم ۳جلسه میباشد،بابت هر جلسه غیبت یک نمره از ۱۰ نمره مربوط به انضباط آموزشگاهی کسر میگردد.

۴- در صورت غیبت بیش از ۳جلسه حق شرکت در آزمون پایان ترم از زبان آموز سلب میگردد،عدم شرکت در امتحان پایان ترم به منزله نمره صفر بوده و آموزشگاه هیچ تعهدی در خصوص برگزاری امتحان مجدد برای زبان آموز را ندارد.

۵-حضور به موقع و بدون تـاَخیر در کلاس برای زبان آموز الزامی می باشد.

۶-عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس الزامی می باشد.

۷-عدم ایجاد مزاحمت برای همسایگان الزامی می باشد. (پارک اتومبیل جلوی درب منازل)

۸-رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی در آموزشگاه الزامی می باشد.

۹-استعمال دخانیات در محوطه آموزشگاه ممنوع می باشد.

خواهشمند است جهت مشاهده صحیح تمامی منوهای سایت از مرورگرهای فایرفاکس یا کروم استفاده نمائید

نحوه آشنایی شما با سفیراندیشه کدام مورد بوده است؟

Loading ... Loading ...