Free Discussion

 

ex-president-clipart-Business-Meeting-Clip-Art

دوره های بحث آزاد Free Discussion جهت ارتقاء روانی کلام زبان آموزان طراحی شده است . این دوره با روشی خاص در استفاده ازدایرۀ لغات زبان به افزایش سرعت گفتاری زبان آموزان کمک می کند . دوره های بحث آزاد Free Discussion به منظور پاسخگویی به نیاز علاقمندانی که قصد تقویت مهارت Speaking و مهارت بحث و سخنرانی (Lecture) خود را دارند برنامه ریزی شده است.

نحوه شرکت در کلاسهای Free Discussion:

۱- تماس با ما

۲-ثبت نام در سایت بخش کلاس زبان

۳-واریز شهریه یک ترم

۴-شروع کلاس