ضوابط کلاس های خصوصی ونیمه خصوصی

۱-پرداخت شهریه یک ترم (۱۰ جلسه) قبل از شروع کلاس الزامی می باشد.

۲-پس از شروع ترم شهریه مسترد نخواهد شد.

۳-حضور به موقع در کلاس و بدون تاَخیر در کلاس برای زبان آموز الزامی می باشد.

۴-عدم شرکت در کلاس به منزله غیبت زبان آموز خواهد بودوآن جلسه جزء ترم زبان آموز محسوب می شود.

۵- عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس الزامی می باشد.

۶- عدم ایجاد مزاحمت برای همسایگان الزامی می باشد. (پارک اتومبیل جلوی درب منازل)

۷-رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی در آموزشگاه الزامی می باشد.

۸-استعمال دخانیات در محوطه آموزشگاه ممنوع می باشد.

خواهشمند است جهت مشاهده صحیح تمامی منوهای سایت از مرورگرهای فایرفاکس یا کروم استفاده نمائید

نحوه آشنایی شما با سفیراندیشه کدام مورد بوده است؟

Loading ... Loading ...