دوره تجارت وامور بازرگانی

 

Bussiness3

دراین دوره  این مباحث تدریس می گردد:

مکاتبات بازرگانی

مذاکرات و قراردادهای بین المللی

روابط اجتماعی در محیط کار

مکالمات تلفنی

ارائه سمینار و سخنرانی

برگزاری و شرکت در جلسات

فنون مذاکره

تبلیغات و بازاریابی

ایمیل

خرید و فروش

در پایان دوره تجارت و امور بازرگانی ، زبان آموز می تواند بر موارد ذیل تسلط داشته باشد:

مکالمه در امور بازرگانی و تجاری

آمادگی سفر به کشورهای انگلیسی زبان جهت شرکت در نمایشگاه های خارجی و مذاکرات مربوطه

در خواست کاتالوگ ، تماس های تلفنی ، نامه نگاری مربوطه با امور بازرگانی

نحوه شرکت در کلاسهای تجارت وامور بازرگانی:

۱- تماس با ما

۲-آزمون تعیین سطح کتبی وشفاهی

۳-ثبت نام در سایت بخش کلاس زبان

۴-واریز شهریه یک ترم

۵-شروع کلاس