تعیین سطح

Examدانشجوی محترم
جهت تصمیم گیری دقیق برای کلاس متناسب با سطح علمی شما پاسخگویی به سؤالات تعیین سطح ضروری می باشد.لذا خواهشمند است در انجام آن نهایت دقت عمل را داشته و پس از اتمام آزمون نمره خود را یادداشت نموده و وارد قسمت ثبت نام کلاس زبان فرمائید.بدیهی است آزمون تعیین سطح جداگانه ای بصورت شفاهی متعاقباً انجام خواهد گرفت.

خواهشمند است جهت مشاهده صحیح تمامی منوهای سایت از مرورگرهای فایرفاکس یا کروم استفاده نمائید

نحوه آشنایی شما با سفیراندیشه کدام مورد بوده است؟

Loading ... Loading ...