ترجمه

tarjomehترجمه یک هنر است و این هنر باید بزرگ شمرده شود.کم ارزش جلوه دادن ترجمه نوعی بی احترامی به هنر به شمار می رود.تعیین قیمت بر یک اثر هنری هم کاری اشتباه است.پس اگر جایی می بینید که قیمت این اثر هنری را کمتر ارائه می دهند بدانید که هیچ ارزانی بی دلیل نیست.گروه ترجمه ما بر این اعتقاد است که ترجمه باید به نحوی انجام شود که رنگ و بوی ترجمه نداشته باشد.به عبارت دیگر چنان سلیس متن ترجمه گردد که در عین حال که منظور نویسنده حفظ می گردد در زبان مقصد هم همان تاُثیر را داشته باشد.بنابراین ترجمه سریع و بی کیفیت هیچگاه در کار ما جایی ندارد.زمان تحویل ترجمه های ما بین سه روز تا یک هفته (بسته به تعداد صفحات) متغییر است.آنچکه ما را دراین امر متماییز ساخته کیفیت خوب و خوش قولی نسبت به تعهداتمان است.پس اگر به دنبال یک ترجمه خوب و با کیفیت می گردید همین الان با ما تماس بگیرید.

نحوه سفارش:

۱-ثبت نام در سایت در قسمت ترجمه

۲-تماس با ما

۳-واریزوجه

۴-شروع پروژه